ဘီလ္ဂိတ္စ္ထံမွ အတုယူစရာမ်ား

ကမၻာေက်ာ္ Microsoft ကုမၸဏီႀကီးကို ထူေထာင္ခဲ့သူ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ဘီလီယံႂကြယ္သူေဌးႀကီး

ဘီလ္ဂိတ္စ္ကို ေကာင္းေကာင္းသိၾကပါသည္။ သူ႔ဘဝ သူ႔အေၾကာင္းေလးေတြက စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္သလို

လူငယ္တို႔အတြက္ စံနမူနာေကာင္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ လိုက္လံက်င့္ေဆာင္စရာေတြကလည္း မ်ားပါသည္။

ဘီလ္ဂိတ္စ္သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္က အၿပီးတိုင္ထြက္ခဲ့သည္။ သူေက်ာင္းမၿပီးေသးဘဲ

ထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ သူငယ္ခ်င္းေတြႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Microsoft ကုမၸဏီကို ထူေထာင္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို မည္သူကမွ စိတ္ကူးမရေသးမီ စြန္႔ဦးစြန္႔စားကာ

ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီကပင္ သူ႔ကို ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ဘဝ

ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ေခတ္ကို လူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ်ဴတာ ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္

အဆင့္ေရာက္သည္အထိ စိတ္ကူးယဥ္ကာ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ သူ႔ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈက ၇၂ ဘီလီယံခန္႔ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးစာရင္း နံပါတ္ ၁ တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သူသည္ ယေန႔ Microsoft မွ အနားယူၿပီးျဖစ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏အေရးပါသည့္ ေနရာတြင္

ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္သူသည္ ဇနီးသည္ႏွင့္အတူ Bill and Melinda Gates ဆိုသည့္

ေဖာင္ေဒးရွင္းႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္ၿပီး ကမၻာအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရးႏွင့္

က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။

သူ ကံေကာင္းသလား ဂိတ္စ္သည္ အလြန္စမတ္က်စြာ ေနထိုင္တတ္သူျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက

ျဖစ္သလို စုတ္ျပတ္စြာ ေနထိုင္ေလ့မရွိ။ တင့္တယ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းကလည္း သူ႔အေပၚကို လူတိုင္းက

အထင္ႀကီးေလးစားေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ကံေကာင္းသျဖင့္ ခ်မ္းသာလာသူဟု ေျပာ၍မရ။

သူက အလုပ္ကို ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ၿပီး ဘဝကို တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္က ဂိတ္သည္ ၈ တန္းအဆင့္ေလာက္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနသည္။ သူတက္ေနသည့္

ေက်ာင္းမွာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး Lakeside အလယ္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္က

အလယ္တန္းေက်ာင္းဆိုေသာ္လည္း တန္ဖိုးႀကီးသည့္ ကြန္ပ်ဴတာႀကီးတစ္လံုးကို ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ခန္႔

အကုန္ခံၿပီး ေက်ာင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းကလည္း ထူးျခားသည္ဟုဆိုရမည္။

အသက္ ၁၃ ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ ဘီလ္ဂိတ္စ္သည္ ေက်ာင္းကြန္ပ်ဴတာကလပ္ကို ဝင္သည္။

ခ်က္ခ်င္းပင္ ကြန္ပ်ဴတာကို စိတ္ဝင္စားၿပီး မခြဲႏိုင္မခြာႏိုင္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သူႏွင့္ဝါသနာတူ

ေက်ာင္းသား အနည္းငယ္ခန္႔သည္ ေက်ာင္းကြန္ပ်ဴတာတြင္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္သနည္းဆိုျခင္းကို

ေလ့လာစမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး မည္သို႔

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္းဆိုသည့္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေလ့လာၾကသည္။

စမ္းသပ္ၿပီး အမွားေတြလည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာႀကီးတစ္လံုးကို

သူရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီး စိတ္ကူးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကပင္ သူ႔ဘဝခရီးအစကို လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သူတို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရက်ိဳးနပ္သည္ဟု ေျပာရမည္။ ၁၉၆၀ ဝန္းက်င္တြင္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၌

ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္းေတြ ေျပာလာၾကသည္။ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို အၿပိဳင္အဆိုင္ထားလာၾကသည္။

အထက္တန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြလည္း ကြန္ပ်ဴတာဆိုသည္ကို စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။

Lakeside ေက်ာင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာကို ဦးဆံုးထားႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကို

အခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္လည္း ငွားသံုးႏိုင္သည္။ အကယ္၍သာ Lakeside တြင္ ကြန္ပ်ဴတာမရွိခဲ့လွ်င္၊ ၁၃ ႏွစ္သား

ဘီလ္ဂိတ္စ္လို ဝင္ကလိခ်င္သူေတြမရွိခဲ့လွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာေခတ္သည္ ေနာက္က်သြားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘီလ္ဂိတ္စ္ ကံေကာင္းသလားဟုေမးလွ်င္ ကံေကာင္းေသာေၾကာင့္ သူသည္ Lakeside

တြင္ ေရာက္ခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာႏိုင္မည္ထင္သည္။

အခြင့္အေရးမ်ား ကံေကာင္းေသာေၾကာင့္ သူေနသည့္ေက်ာင္းက ကြန္ပ်ဴတာကို ေဈးႀကီးေပးၿပီး

ဝယ္ထူေထာင္ႏိုင္သည္။ သူကလည္း ကံေကာင္းစြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ အေျခအေနေပးသည္။

သူ႔မိဘေတြက ခ်မ္းသာသည္ မဟုတ္ပါလား။ သူကလည္း စိတ္ပါလက္ပါျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုသည္မွာ

ဘာလဲဟူ၍ သိရေအာင္ အခ်ိန္ျပည့္ႀကိဳးစားရွာသည္။ ေက်ာင္းကြန္ပ်ဴတာေရွ႕တြင္ ဂိတ္စ္သည္

နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ကုန္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းက အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စိတ္ကူးအင္အားေတြကို

ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစရန္ ႀကိဳးစားရင္း အနာဂတ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို

ခိုင္းေစႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီကို ထူေထာင္ရန္ေတြးေနသည္။

လူတိုင္း ဂိတ္စ္လို အခြင့္အေရးမ်ိဳးရရန္ မလြယ္ပါ။ လူတိုင္း ဂိတ္စ္လို အခြင့္အေရး ရသည့္တိုင္၊

ကိုယ့္ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ အခြင့္အေရးကို အပိုင္အႏိုင္ အသံုးခ်တတ္ခ်င္မွ ခ်ႏိုင္ေပမည္။ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုဆိုသည္မွာ

လြယ္လြယ္ႏွင့္မရပါ။ ကိုယ့္ေရွ႕တြင္ ေရာက္လာသည့္ အခြင့္အေရးကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္မတတ္လွ်င္လည္း

လြဲသြားတတ္သည္။ ကံတရားဆိုသည္မွာ ကိုယ္က မည္မွ် ဖမ္းကိုင္ႏိုင္သနည္းဆိုသည့္ အေပၚတြင္လည္း တည္မွီေနတတ္သည္။

လိုသည္ထက္ပိုယူခဲ့ ဂိတ္စ္သည္ MITS ကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္လိုက္သည္။ ယင္းကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီကို

သူက သူတို႔တီထြင္ထားေသာ BASIC ဆိုသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုကို သံုးၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္

ဂိတ္စ္ႏွင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ေပါလ္အယ္လန္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အနာဂတ္စိတ္ကူးေတြကို တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

အေသးစား မိုက္ခ႐ိုကြန္ပ်ဴတာျဖစ္သည့္ Altair 8800 အတြက္ သူတို႔ BASIC ဆိုသည့္ ပ႐ိုဂရမ္ကိုေရးထားသည္။

MITS ကုမၸဏီကလည္း ဂိတ္စ္တို႔ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို စိတ္ဝင္စားသည္။ သူတို႔ MITS ကို ေရာက္လာၾကၿပီး

ေဆာ့ဖ္ဝဲကို သ႐ုပ္ျပၾကသည္။ သူတို႔ကို ကုမၸဏီက အထင္ႀကီးေလးစားသြားရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္

ခ်ာတိတ္ႏွစ္ေယာက္သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ Microsoft ကို တရားဝင္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္

စတင္ထူေထာင္လိုက္ႏိုင္သည္။ ႐ြိဳင္းအက္ရွ္ဆိုသူက ေျပာဖူးသည္။

“စြန္႔ဦးတီထြင္ရွင္ဆိုသည္မွာ သူတို႔ဝါးႏိုင္သည္ ထက္ပိုၿပီး ကိုက္ထားေလ့ရွိသည္။ သူတို႔ကိုက္ထားသည္ကိုလည္း

အျမန္ဝါးစားႏိုင္စြမ္းရွိသည္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဂိတ္စ္ႏွင့္အယ္လန္တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

သူတို႔ထံတြင္ ျမႇဳပ္ကြက္ေတြရွိေနသည္။ သူတို႔ဘာလုပ္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို နည္းနည္းခ်င္းထုတ္ျပၿပီး

သူတို႔လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ဖမ္းစားသည့္ပညာမ်ား သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးထံတြင္ ရွိေနၾကသည္။

အရည္အေသြးကိုထိန္း Microsoft ဆိုသည့္ နာမည္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ဂိတ္စ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္

ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္မာေတြကိုလွည့္ရွာၿပီး တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး ငွားရမ္းေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကုမၸဏီထုတ္

ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားေရးသားရာတြင္ သူကိုယ္တိုင္ပါသည္။ မၾကာမၾကာလည္း သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပန္ေရးတတ္သည္။

ကုမၸဏီကထုတ္သည့္ ပ႐ိုဂရမ္ေရးထားေသာ လိုင္းတိုင္းကို သူက တာဝန္ယူသည္။ စိတ္ေက်နပ္မွ ထုတ္သည္။

ဂိတ္စ္သည္ Microsoft ၏ CEO တာဝန္ႏွင့္ ေနရာကိုရလာျခင္းမွာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္။ အားလံုးကို

သူသိေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူက Microsoft ထုတ္သမွ် ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို

အရည္အေသြးျပည့္ေနသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖစ္ေနရမည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အေသးစိတ္ကအစ ဂ႐ုစိုက္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲေနသည့္ အဖြဲ႔ထဲတြင္ သူလည္းပါသည္။ လုပ္ငန္းတိုးတက္လာၿပီးသည့္

ေနာက္တြင္လည္း သူသည္ ေနရာတကာမပါသည့္တိုင္ေအာင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတိုင္းကို ေသခ်ာေအာင္

စမ္းသပ္ၿပီးေလ့လာသည္။ သူလိုခ်င္သည္မွာ အေရအတြက္မဟုတ္၊ အရည္အေသြးျဖစ္သည္။

အေျပာမဟုတ္ အလုပ္လက္ေတြ႔ ၁၉၈၀ ဝန္းက်င္တြင္ ဘီလ္ဂိတ္စ္ႏွင့္ စတိေဘာမားတို႔သည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လွည့္လည္သြားလာခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳေနရမႈမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး သံုးစြဲသူတို႔၏အသံကိုလိုက္ၿပီး နားေထာင္ၾကည့္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔တီထြင္ထားသည့္

ေဆာ့ဖ္ဝဲေပၚတြင္ လူေတြက မည္သို႔တံု႔ျပန္ၾကသနည္း။လူငယ္ေလးႏွစ္ေယာက္က ေဈးကြက္ေလ့လာေရးေတြ

ေလွ်ာက္လုပ္ေနသည္ကို လူေတြက အံ့အားသင့္ေနၾကသည္။ ထိုစဥ္က Microsoft တီထြင္ထားသည့္

ကြန္ပ်ဴတာျမင္ကြင္းေပၚရွိ ပံုေလးမ်ားကို Click ႏွိပ္ၿပီး အသံုးျပဳေနရမႈမွာ သိပ္ၿပီး အားရစရာမေကာင္းေသးေပ။

တံု႔ျပန္ခ်က္က ေႏွးေကြးလြန္းေနသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ Windows ဆိုသည့္ စက္လည္ပတ္ေရးစနစ္ကို

ထုတ္မည္ဟု သူတို႔ေၾကညာထားသည္။ လက္ရွိတံု႔ျပန္မႈေတြက အားရစရာမေကာင္း။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ Apple ကုမၸဏီက Macintosh ကြန္ပ်ဴတာကို ထုတ္လိုက္သည္။

သူတို႔၏ မ်က္ႏွာျပင္ပံုေလးမ်ားကို Click လုပ္ၿပီး အသံုးျပဳရသည့္ GUI စနစ္က ပိုၿပီးေကာင္းေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၿပိဳင္ဘက္ Apple က ေအာင္ျမင္သြားသည္။ဂိတ္စ္ႏွင့္ သူ႔အေပါင္းအေဖာ္မ်ား

ေလ့လာဆန္းစစ္ေနခ်ိန္တြင္ Apple ကုမၸဏီထုတ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ စက္လည္ပတ္ေရး OS စနစ္က

ေပါက္သြားသည္။ ထိုအထဲတြင္ Microsoft လုပ္ခ်င္ေနသည့္ အရာေတြလည္း ပါဝင္သြားသည္။

Microsoft သည္ Windows 1.0 ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ Mac ဆိုသည့္ Apple

ကုမၸဏီထုတ္ ကြန္ပ်ဴတာေတြက ေအာင္ျမင္ေနၿပီ။ သူတို႔က Apple ကုမၸဏီထက္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ေစာၿပီး

တီထြင္ေနေသာ္လည္း ေနာက္လူက ေရွ႕ေက်ာ္တက္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ဂိတ္စ္တို႔က စိတ္မပ်က္။

အားမေလွ်ာ့။ သူတို႔က ေတာ္လွန္သည့္စိတ္ကူးတစ္ခုကို သူမ်ားေတြ မည္သို႔ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဦးသည္ျဖစ္ေစ

စိတ္ဓာတ္က်စရာမလို။ သူ႔အခ်ိန္ေရာက္လာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ရမည္။ အခ်ိန္ေရာက္လာရန္ ထိုင္ေန၍မရ။

လုပ္ျပေနရမည္။ အားထုတ္ေနရမည္။ ဂိတ္စ္သည္ ရပ္မသြား။ ဆက္ႀကိဳးစားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း

Windows ကလည္း ေနရာတစ္ေနရာ၊ အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္လာခဲ့ရသည္။

ဇြဲသန္ႀကိဳးစား Microsoft သည္ Windows 2.0 ကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ ထပ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္

အေကာင္းခ်ည္း ျဖစ္မလာေသး။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၅ ထုတ္ Windows 1.0 ထက္ေတာ့ ပိုေကာင္းလာသည္။

ပူးတြဲပါသည့္ Excel, Word, Aldus Pagemaker ဆိုသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကို လူေတြသေဘာက်လာၾကသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ေနာက္ထပ္အသစ္ျဖစ္သည့္ Windows 3.0 ကို ထပ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ စက္လည္ပတ္မႈ

စနစ္ကလည္း ပိုေကာင္းၿပီး ျပည့္စံုလာသည္။ ထုတ္ၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္း ကြန္ပ်ဴတာ အလံုးေပါင္း ၁၀ သန္းေက်ာ္တြင္

အသံုးျပဳလာျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ Microsoft ကိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ ဘီလ္ဂိတ္စ္တီထြင္မႈမွန္သမွ် ေအာင္ျမင္ခဲ့သလားဟု ေမးရန္ရွိသည္။

မေအာင္ျမင္မႈေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့သည္။ Windows အသစ္ေတြ ေပၚထြက္လာတိုင္း ျပႆနာေပါင္းစံု

တစ္မ်ိဳးမဟုတ္တစ္မ်ိဳး ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူတိုင္းမသံုးမျဖစ္ သံုးေနၾကရသည္သာျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္မွ ၂၀၁၁ ေလာက္အထိ ကမၻာ့ကြန္ပ်ဴတာေဈးကြက္၏ ၈၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို

Windows OS က သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ကြန္ပ်ဴတာခန္းတစ္ခုအတြင္း စခဲ့သည့္

စိတ္ကူးတစ္ခုကို မေအာင္ျမင္ဟု မည္သူေျပာႏိုင္ပါမည္နည္း။ သူ႔တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ ကံပါလာသည္ဆိုေစ၊

သူတိုက္ပြဲဝင္ၿပီး ဆင္ႏႊဲခဲ့ရသည္မ်ားကိုေတာ့ လူသိနည္းသည္။ သူက တစ္ခြန္းပဲေျပာသည္။

“ခင္ဗ်ားမွာ စိတ္ပ်က္ေနတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြ မ်ားေလေလ၊ ခင္ဗ်ားဟာ ပိုပိုၿပီးေလ့လာေလပဲ”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ စိတ္ပ်က္ရန္မဟုတ္။ မေအာင္ျမင္ျခင္းက သင္ခန္းစာယူၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားရန္

သူက နည္းလမ္းမ်ားျပခဲ့သည္။

E-01 (Ref: The News York Times)

Credit#

< Unicode Version >

ကမ္ဘာကျော် Microsoft ကုမ္ပဏီကြီးကို ထူထောင်ခဲ့သူ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ဘီလီယံကြွယ်သူဌေးကြီးဘီလ်ဂိတ်စ်ကို

ကောင်းကောင်းသိကြပါသည်။ သူ့ဘဝ သူ့အကြောင်းလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သလိုလူငယ်တို့အတွက်

စံနမူနာကောင်းတစ်ရပ်အနေနှင့် လိုက်လံကျင့်ဆောင်စရာတွေကလည်း များပါသည်။ဘီလ်ဂိတ်စ်သည် ၁၉၇၄

ခုနှစ်တွင် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်က အပြီးတိုင်ထွက်ခဲ့သည်။ သူကျောင်းမပြီးသေးဘဲထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ပူးပေါင်းပြီး Microsoft ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်သည်။ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲရေးသည့်

ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို မည်သူကမှ စိတ်ကူးမရသေးမီ စွန့်ဦးစွန့်စားကာထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကုမ္ပဏီကပင် သူ့ကို

ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ဘဝရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာတစ်ခေတ်ကို လူတိုင်း

ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ ကိုင်ဆောင်နိုင်သည့်အဆင့်ရောက်သည်အထိ စိတ်ကူးယဉ်ကာ ကြိုးစားခဲ့သည်။ ယနေ့ဆိုလျှင်

သူ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုက ရ၂ ဘီလီယံခန့်ရှိသည်။၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်း နံပါတ် ၁ တွင်

ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။သူသည် ယနေ့ Microsoft မှ အနားယူပြီးဖြစ်သည် ဆိုသော်လည်း ကုမ္ပဏီ၏အရေးပါသည့်

နေရာတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်သူသည် ဇနီးသည်နှင့်အတူ Bill and Melinda Gates ဆိုသည့်ဖောင်ဒေးရှင်းကြီးတစ်ခုကို

ထူထောင်ပြီး ကမ္ဘာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်နေသူလည်းဖြစ်သည်။သူ

ကံကောင်းသလား ဂိတ်စ်သည် အလွန်စမတ်ကျစွာ နေထိုင်တတ်သူဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားဘဝကတည်းကဖြစ်သလို စုတ်ပြတ်စွာ

နေထိုင်လေ့မရှိ။ တင့်တယ်စွာ နေထိုင်နိုင်ခြင်းကလည်း သူ့အပေါ်ကို လူတိုင်းကအထင်ကြီးလေးစားစေသည့် အချက်ဖြစ်သည်။

သူ့ကို ကံကောင်းသဖြင့် ချမ်းသာလာသူဟု ပြော၍မရ။သူက အလုပ်ကို ကြိုးစားတည်ဆောက်ပြီး ဘဝကို တိုးတက်မြင့်မားအောင်

ငယ်စဉ်ကတည်းက လုပ်ဆောင်သည်။၁၉၆၈ ခုနှစ်က ဂိတ်သည် ၈ တန်းအဆင့်လောက်တွင် ကျောင်းတက်နေသည်။

သူတက်နေသည့်ကျောင်းမှာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းဖြစ်ပြီး Lakeside အလယ်တန်းကျောင်းဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ကအလယ်တန်းကျောင်းဆိုသော်လည်း

တန်ဖိုးကြီးသည့် ကွန်ပျူတာကြီးတစ်လုံးကို ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ခန့်အကုန်ခံပြီး ကျောင်းတွင် တပ်ဆင်ထားခြင်းကလည်း ထူးခြားသည်ဟုဆိုရမည်။အသက်

၁၃ နှစ်သာရှိသေးသည့် ဘီလ်ဂိတ်စ်သည် ကျောင်းကွန်ပျူတာကလပ်ကို ဝင်သည်။ချက်ချင်းပင် ကွန်ပျူတာကို စိတ်ဝင်စားပြီး မခွဲနိုင်မခွာနိုင် ဖြစ်သွားခဲ့သည်။

သူနှင့်ဝါသနာတူကျောင်းသား အနည်းငယ်ခန့်သည် ကျောင်းကွန်ပျူတာတွင် ဘာတွေလုပ်နိုင်သနည်းဆိုခြင်းကိုလေ့လာစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။

သူတို့သည် နာရီပေါင်းများစွာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်းဆိုသည့် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များကို နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်

လေ့လာကြသည်။စမ်းသပ်ပြီး အမှားတွေလည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ သို့သော် ကွန်ပျူတာကြီးတစ်လုံးကိုသူရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး စိတ်ကူးထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကပင်

သူ့ဘဝခရီးအစကို လှမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။သူတို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရကျိုးနပ်သည်ဟု ပြောရမည်။ ၁၉၆၀ ဝန်းကျင်တွင် တက္ကသိုလ်၊

ကောလိပ်များ၌ကွန်ပျူတာအကြောင်းတွေ ပြောလာကြသည်။ ကွန်ပျူတာတွေကို အပြိုင်အဆိုင်ထားလာကြသည်။အထက်တန်း၊

အလယ်တန်းကျောင်းတွေလည်း ကွန်ပျူတာဆိုသည်ကို စိတ်ဝင်စားလာကြသည်။Lakeside ကျောင်းသည် ကွန်ပျူတာကို ဦးဆုံးထားနိုင်သည့်

ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာကိုအချိန်ပိုင်းနှင့်လည်း ငှားသုံးနိုင်သည်။ အကယ်၍သာ Lakeside တွင် ကွန်ပျူတာမရှိခဲ့လျှင်၊

၁၃ နှစ်သားဘီလ်ဂိတ်စ်လို ဝင်ကလိချင်သူတွေမရှိခဲ့လျှင် ကွန်ပျူတာခေတ်သည် နောက်ကျသွားနိုင်ပေလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်

ဘီလ်ဂိတ်စ် ကံကောင်းသလားဟုမေးလျှင် ကံကောင်းသောကြောင့် သူသည် Lakesideတွင် ရောက်ခဲ့သည်ဟုလည်း

ပြောနိုင်မည်ထင်သည်။အခွင့်အရေးများ ကံကောင်းသောကြောင့် သူနေသည့်ကျောင်းက ကွန်ပျူတာကို ဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ထူထောင်နိုင်သည်။

သူကလည်း ကံကောင်းစွာ လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် အခြေအနေပေးသည်။သူ့မိဘတွေက ချမ်းသာသည် မဟုတ်ပါလား။ သူကလည်း

စိတ်ပါလက်ပါဖြင့် ကွန်ပျူတာဆိုသည်မှာဘာလဲဟူ၍ သိရအောင် အချိန်ပြည့်ကြိုးစားရှာသည်။ ကျောင်းကွန်ပျူတာရှေ့တွင်

ဂိတ်စ်သည်နာရီပေါင်းများစွာ အချိန်ကုန်နိုင်ခဲ့ခြင်းက အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ဆောင်နိုင်ရန် စိတ်ကူးအင်အားတွေကိုဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။

သူသည် ကွန်ပျူတာနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန် ကြိုးစားရင်း အနာဂတ်တွင် ကွန်ပျူတာများကိုခိုင်းစေနိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီကို

ထူထောင်ရန်တွေးနေသည်။လူတိုင်း ဂိတ်စ်လို အခွင့်အရေးမျိုးရရန် မလွယ်ပါ။ လူတိုင်း ဂိတ်စ်လို အခွင့်အရေး ရသည့်တိုင်၊ကိုယ့်ရှေ့ရောက်နေသည့်

အခွင့်အရေးကို အပိုင်အနိုင် အသုံးချတတ်ချင်မှ ချနိုင်ပေမည်။ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုသည်မှာလွယ်လွယ်နှင့်မရပါ။ ကိုယ့်ရှေ့တွင် ရောက်လာသည့်

အခွင့်အရေးကို စိတ်ကူးပုံဖော်မတတ်လျှင်လည်းလွဲသွားတတ်သည်။ ကံတရားဆိုသည်မှာ ကိုယ်က မည်မျှ ဖမ်းကိုင်နိုင်သနည်းဆိုသည့်

အပေါ်တွင်လည်း တည်မှီနေတတ်သည်။လိုသည်ထက်ပိုယူခဲ့ ဂိတ်စ်သည် MITS ကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်လိုက်သည်။ ယင်းကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီကိုသူက

သူတို့တီထွင်ထားသော BASIC ဆိုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကို သုံးကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်ဂိတ်စ်နှင့် သူ့သူငယ်ချင်း

ပေါလ်အယ်လန်တို့ပူးပေါင်းပြီး အနာဂတ်စိတ်ကူးတွေကို တစ်ဆင့်ချင်းဖော်ဆောင်နေကြသည်။အသေးစား မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာဖြစ်သည့်

Altair 8800 အတွက် သူတို့ BASIC ဆိုသည့် ပရိုဂရမ်ကိုရေးထားသည်။MITS ကုမ္ပဏီကလည်း ဂိတ်စ်တို့ကမ်းလှမ်းချက်ကို စိတ်ဝင်စားသည်။

သူတို့ MITS ကို ရောက်လာကြပြီးဆော့ဖ်ဝဲကို သရုပ်ပြကြသည်။ သူတို့ကို ကုမ္ပဏီက အထင်ကြီးလေးစားသွားရသည်။

ဤသို့ဖြင့်ချာတိတ်နှစ်ယောက်သည် ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Microsoft ကို တရားဝင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်စတင်ထူထောင်လိုက်နိုင်သည်။

ရွိုင်းအက်ရှ်ဆိုသူက ပြောဖူးသည်။“စွန့်ဦးတီထွင်ရှင်ဆိုသည်မှာ သူတို့ဝါးနိုင်သည် ထက်ပိုပြီး ကိုက်ထားလေ့ရှိသည်။

သူတို့ကိုက်ထားသည်ကိုလည်းအမြန်ဝါးစားနိုင်စွမ်းရှိသည်”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဂိတ်စ်နှင့်အယ်လန်တို့သည် ထိုသို့သောသူများ ဖြစ်နေသည်။

သူတို့ထံတွင် မြှုပ်ကွက်တွေရှိနေသည်။ သူတို့ဘာလုပ်နိုင်သည်ဆိုခြင်းကို နည်းနည်းချင်းထုတ်ပြပြီးသူတို့လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားလာအောင်

ဖမ်းစားသည့်ပညာများ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးထံတွင် ရှိနေကြသည်။အရည်အသွေးကိုထိန်း Microsoft ဆိုသည့် နာမည်ပေါ်လာပြီးနောက်

ဂိတ်စ်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာတွေကိုလှည့်ရှာပြီး တစ်ဦးပြီးတစ်ဦး ငှားရမ်းတော့သည်။ သို့သော်

သူတို့ကုမ္ပဏီထုတ်ဆော့ဖ်ဝဲများရေးသားရာတွင် သူကိုယ်တိုင်ပါသည်။ မကြာမကြာလည်း သူ့စိတ်ကြိုက် ပြန်ရေးတတ်သည်။

ကုမ္ပဏီကထုတ်သည့် ပရိုဂရမ်ရေးထားသော လိုင်းတိုင်းကို သူက တာဝန်ယူသည်။ စိတ်ကျေနပ်မှ ထုတ်သည်။ဂိတ်စ်သည်

Microsoft ၏ CEO တာဝန်နှင့် နေရာကိုရလာခြင်းမှာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်။ အားလုံးကိုသူသိအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

သူက Microsoft ထုတ်သမျှ ဆော့ဖ်ဝဲများကိုအရည်အသွေးပြည့်နေသည့် ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်နေရမည်ဟု သတ်မှတ်ပြီး အသေးစိတ်ကအစ

ဂရုစိုက်သည်။ထို့ကြောင့် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနေသည့် အဖွဲ့ထဲတွင် သူလည်းပါသည်။ လုပ်ငန်းတိုးတက်လာပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း

သူသည် နေရာတကာမပါသည့်တိုင်အောင် ဆော့ဖ်ဝဲတိုင်းကို သေချာအောင်စမ်းသပ်ပြီးလေ့လာသည်။ သူလိုချင်သည်မှာ

အရေအတွက်မဟုတ်၊ အရည်အသွေးဖြစ်သည်။အပြောမဟုတ် အလုပ်လက်တွေ့ ၁၉၈၀ ဝန်းကျင်တွင် ဘီလ်ဂိတ်စ်နှင့်

စတိဘောမားတို့သည်တစ်နိုင်ငံလုံးကို လှည့်လည်သွားလာခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနေရမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး

သုံးစွဲသူတို့၏အသံကိုလိုက်ပြီး နားထောင်ကြည့်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့တီထွင်ထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲပေါ်တွင် လူတွေက

မည်သို့တုံ့ပြန်ကြသနည်း။လူငယ်လေးနှစ်ယောက်က ဈေးကွက်လေ့လာရေးတွေလျှောက်လုပ်နေသည်ကို လူတွေက

အံ့အားသင့်နေကြသည်။ ထိုစဉ်က Microsoft တီထွင်ထားသည့်ကွန်ပျူတာမြင်ကွင်းပေါ်ရှိ ပုံလေးများကို Click နှိပ်ပြီး

အသုံးပြုနေရမှုမှာ သိပ်ပြီး အားရစရာမကောင်းသေးပေ။တုံ့ပြန်ချက်က နှေးကွေးလွန်းနေသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် Windows ဆိုသည့်

စက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ကိုထုတ်မည်ဟု သူတို့ကြေညာထားသည်။ လက်ရှိတုံ့ပြန်မှုတွေက အားရစရာမကောင်း။၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်

Apple ကုမ္ပဏီက Macintosh ကွန်ပျူတာကို ထုတ်လိုက်သည်။သူတို့၏ မျက်နှာပြင်ပုံလေးများကို Click လုပ်ပြီး အသုံးပြုရသည့်

GUI စနစ်က ပိုပြီးကောင်းနေသည်။ထို့ကြောင့်လည်း ပြိုင်ဘက် Apple က အောင်မြင်သွားသည်။ဂိတ်စ်နှင့်

သူ့အပေါင်းအဖော်များလေ့လာဆန်းစစ်နေချိန်တွင် Apple ကုမ္ပဏီထုတ် ကွန်ပျူတာများနှင့် သူတို့၏ စက်လည်ပတ်ရေး OS

စနစ်ကပေါက်သွားသည်။ ထိုအထဲတွင် Microsoft လုပ်ချင်နေသည့် အရာတွေလည်း ပါဝင်သွားသည်။Microsoft သည်

Windows 1.0 ကို ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် Mac ဆိုသည့် Appleကုမ္ပဏီထုတ် ကွန်ပျူတာတွေက

အောင်မြင်နေပြီ။ သူတို့က Apple ကုမ္ပဏီထက် ၂ နှစ်ခန့်စောပြီးတီထွင်နေသော်လည်း နောက်လူက ရှေ့ကျော်တက်သွားသည်။

သို့သော် ဂိတ်စ်တို့က စိတ်မပျက်။အားမလျှော့။ သူတို့က တော်လှန်သည့်စိတ်ကူးတစ်ခုကို သူများတွေ မည်သို့ရသည်ဖြစ်စေ၊

ဦးသည်ဖြစ်စေစိတ်ဓာတ်ကျစရာမလို။ သူ့အချိန်ရောက်လာလျှင် အောင်မြင်ရမည်။ အချိန်ရောက်လာရန် ထိုင်နေ၍မရ။လုပ်ပြနေရမည်။

အားထုတ်နေရမည်။ ဂိတ်စ်သည် ရပ်မသွား။ ဆက်ကြိုးစားသည်။ ထို့ကြောင့်လည်းWindows ကလည်း နေရာတစ်နေရာ၊ အဆင့်တစ်ခုကို

ရောက်လာခဲ့ရသည်။ဇွဲသန်ကြိုးစား Microsoft သည် Windows 2.0 ကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှ ထပ်ထုတ်နိုင်သည်။ သို့သော်အကောင်းချည်း

ဖြစ်မလာသေး။ သို့သော် ၁၉၈၅ ထုတ် Windows 1.0 ထက်တော့ ပိုကောင်းလာသည်။ပူးတွဲပါသည့်

Excel, Word, Aldus Pagemaker ဆိုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို လူတွေသဘောကျလာကြသည်။၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှ နောက်ထပ်အသစ်ဖြစ်သည့်

Windows 3.0 ကို ထပ်ထုတ်နိုင်သည်။ စက်လည်ပတ်မှုစနစ်ကလည်း ပိုကောင်းပြီး ပြည့်စုံလာသည်။ ထုတ်ပြီး ၂ နှစ်အတွင်း ကွန်ပျူတာ

အလုံးပေါင်း ၁၀ သန်းကျော်တွင်အသုံးပြုလာခြင်းက အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Microsoft ကိုလည်း ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ

ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလာကြသည်။ ဘီလ်ဂိတ်စ်တီထွင်မှုမှန်သမျှ အောင်မြင်ခဲ့သလားဟု မေးရန်ရှိသည်။မအောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာလည်း ရှိခဲ့သည်။

Windows အသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာတိုင်း ပြဿနာပေါင်းစုံတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း လူတိုင်းမသုံးမဖြစ်

သုံးနေကြရသည်သာဖြစ်သည်။၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်လောက်မှ ၂၀၁၁ လောက်အထိ ကမ္ဘာ့ကွန်ပျူတာဈေးကွက်၏ ၈၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုWindows OS က

သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက် ကွန်ပျူတာခန်းတစ်ခုအတွင်း စခဲ့သည့်စိတ်ကူးတစ်ခုကို မအောင်မြင်ဟု မည်သူပြောနိုင်ပါမည်နည်း။

သူ့တွင် အောင်မြင်ရန် ကံပါလာသည်ဆိုစေ၊သူတိုက်ပွဲဝင်ပြီး ဆင်နွှဲခဲ့ရသည်များကိုတော့ လူသိနည်းသည်။ သူက တစ်ခွန်းပဲပြောသည်။“ခင်ဗျားမှာ

စိတ်ပျက်နေတဲ့ ဖောက်သည်တွေ များလေလေ၊ ခင်ဗျားဟာ ပိုပိုပြီးလေ့လာလေပဲ”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။မအောင်မြင်ခြင်းသည် စိတ်ပျက်ရန်မဟုတ်။

မအောင်မြင်ခြင်းက သင်ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ဆက်သွားရန်သူက နည်းလမ်းများပြခဲ့သည်။E-01
(Ref: The News York Times)
Credit#

You may also like...