မွတ္မိေစခ်င္တဲ့ စကားလံုုးမ်ား

ထီးမပါတဲ့ ကေလးဟာ မိုုးထဲမွာ ပိုုအေျပးျမန္တတ္ပါတယ္။

ဦးတည္ခ်က္မရိွတဲ့လူဟာ ဦးတည္ခ်က္ရိွတဲ့ လူအတြက္ အလုုပ္လုုပ္ေပးရတယ္။

ဘြဲ႔ဒီဂရီဆိုုတာ ေၾကးတံဆိပ္၊ အရည္အခ်င္းဆိုုတာ ေငြတံဆိပ္၊ လူမူဆက္ဆံေရး အတတ္ဟာ ေရႊတံဆိပ္ပါ။

အခ်စ္ဆိုုတာ ရိုုးရိုုးရွင္းရွင္းျဖစ္လိုု႔ရတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။

ေယာ့က္်ား ေကာင္းဟာ ျမဴစြယ္မူဒဏ္ကိုု ေကာင္းေကာင္းခံႏိုုင္စြမ္းရိွဖိုု႔လိုုသလိုု ၊

မိန္းမေကာင္းဟာ အထီးက်န္တဲ့ ဒဏ္ကိုု ခံႏိုုင္စြမ္းရိွရပါမယ္။

လွပတဲ့ နတ္သမီးဆိုုတာ လူ႔ေလာကမွာ တကယ္မရိွပါဘူး၊

စိတ္ရင္းေကာင္းတဲ့ မိန္းခေလးဆိုုတာပဲ ရိွပါတယ္။

အမုန္းခံရတဲ့လူဟာ ဘာမွထိခိုုက္မူ မရိွပါဘူး၊ မုန္းတဲ့လူရဲ႔ ႏွလံုုးသားထဲမွာသာ

ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ အျပည့္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

သင္ကိုုယ္တိုုင္ ဘ၀အခက္အခဲကိုု ရင္ဆိုုင္ရဲတဲ့သတၱိ မရိွဘူးဆိုုရင္

သင္အတြက္ ရဲရင့္ေပးမဲ့လူ မရိွပါဘူး။

ျပသနာေတြ႔ရင္ မိမိကိုုယ္ကိုု အရင္စမ္းစစ္ပါ။ ၀မ္းခ်ဳပ္တိုုင္းတာ

ကမၻာ႔ေျမဆြဲအားကိုု အျပစ္ဖိုု႔ေနမယ္ဆိုုရင္ ျပသနာဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးေတာ့မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။

Ref: WeChat
Credit;Sayar Aung Ko Latt

< Unicode Version >

ထီးမပါတဲ့ ကေလးဟာ မိုုးထဲမွာ ပိုုအေျပးျမန္တတ္ပါတယ္။

ဦးတည္ခ်က္မရိွတဲ့လူဟာ ဦးတည္ခ်က္ရိွတဲ့ လူအတြက္ အလုုပ္လုုပ္ေပးရတယ္။

ဘြဲ႔ဒီဂရီဆိုုတာ ေၾကးတံဆိပ္၊ အရည္အခ်င္းဆိုုတာ ေငြတံဆိပ္၊ လူမူဆက္ဆံေရး အတတ္ဟာ ေရႊတံဆိပ္ပါ။

အခ်စ္ဆိုုတာ ရိုုးရိုုးရွင္းရွင္းျဖစ္လိုု႔ရတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။

ေယာ့က္်ား ေကာင္းဟာ ျမဴစြယ္မူဒဏ္ကိုု ေကာင္းေကာင္းခံႏိုုင္စြမ္းရိွဖိုု႔လိုုသလိုု ၊

မိန္းမေကာင္းဟာ အထီးက်န္တဲ့ ဒဏ္ကိုု ခံႏိုုင္စြမ္းရိွရပါမယ္။

လွပတဲ့ နတ္သမီးဆိုုတာ လူ႔ေလာကမွာ တကယ္မရိွပါဘူး၊

စိတ္ရင္းေကာင္းတဲ့ မိန္းခေလးဆိုုတာပဲ ရိွပါတယ္။

အမုန္းခံရတဲ့လူဟာ ဘာမွထိခိုုက္မူ မရိွပါဘူး၊ မုန္းတဲ့လူရဲ႔ ႏွလံုုးသားထဲမွာသာ

ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ အျပည့္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

သင္ကိုုယ္တိုုင္ ဘ၀အခက္အခဲကိုု ရင္ဆိုုင္ရဲတဲ့သတၱိ မရိွဘူးဆိုုရင္

သင္အတြက္ ရဲရင့္ေပးမဲ့လူ မရိွပါဘူး။

ျပသနာေတြ႔ရင္ မိမိကိုုယ္ကိုု အရင္စမ္းစစ္ပါ။ ၀မ္းခ်ဳပ္တိုုင္းတာ

ကမၻာ႔ေျမဆြဲအားကိုု အျပစ္ဖိုု႔ေနမယ္ဆိုုရင္ ျပသနာဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးေတာ့မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။

Ref: WeChat

Credit;Sayar Aung Ko Latt

You may also like...